අවුරුදු 30+ කට වැඩි කාලයක් වානේ සම්බන්ධක දාම සෑදීම

ෂැංහයි චිගොන්ග් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කම්පැනි ලිමිටඩ්

(වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාම නිෂ්පාදකයා)

වාහක සහ සෝපාන දාම

 • Conveyor and elevator chains

  වාහක සහ සෝපාන දාම

  බාල්දි සෝපානය, වාහකය සහ සීරීමට දම්වැල්

  SCIC විසින් රවුම් වානේ සම්බන්ධක දාමයක් නිෂ්පාදනය කරයි

  DIN 764 (G30 & G50, 2010 අනුවාදය) සහ

  බාල්දි සෝපානයේ යෙදුම් සඳහා DIN 766 (2015 අනුවාදය) ප්‍රමිතීන්,

  වාහකය සහ සීරීම.

  මෙහි දක්වා ඇති දම්වැල් එසවුම් උපාංග ලෙස භාවිතා නොකෙරේ,

  පෙති හෝ වෙනත් උඩිස් එසවීම.