අවුරුදු 30+ කට වැඩි කාලයක් වානේ සම්බන්ධක දාම සෑදීම

ෂැංහයි චිගොන්ග් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කම්පැනි ලිමිටඩ්

(වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාම නිෂ්පාදකයා)

පියාසැරි

  • flight bars

    පියාසැරි

    විශේෂයෙන් ගල් අඟුරු සහ අනෙකුත් පතල් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා රවුම් සම්බන්ධක සහ පැතලි සම්බන්ධක දාම එකලස් කිරීම සමඟ ව්‍යාජ පියාසර බාර් භාවිතා කරනු ලැබේ. ද්‍රව්‍ය ඉහළ Cr & Mo මිශ්‍ර ලෝහ වානේ වලින් යුක්ත වන අතර, හොඳ දෘඩතාව සහ ජීවිතය පැළඳ සිටී.