අවුරුදු 30+ කට වැඩි කාලයක් වානේ සම්බන්ධක දාම සෑදීම

ෂැංහයි චිගොන්ග් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කම්පැනි ලිමිටඩ්

(වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාම නිෂ්පාදකයා)

SCIC වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාමය

SCIC වට සම්බන්ධක දාමය

රවුම් වානේ සම්බන්ධක දාම නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස වසර 30 ක් තිස්සේ අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව චීන දාම කර්මාන්තයේ පරිණාමය (පතල් කැණීම් (විශේෂයෙන් ගල් අඟුරු ආකර), බර ඉසිලීම සහ කාර්මික සංවහන අවශ්‍යතා සඳහා ඉතා ශක්තිමත් කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ රැඳී සිටිමින් සේවය කරයි. වානේ සම්බන්ධක දාම. චීනයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ සම්බන්ධක දාම නිෂ්පාදකයා වීම අපි නතර නොකරමු (වාර්ෂික සැපයුම 10,000T ට වඩා වැඩි), නමුත් නොනවතින නිර්මාණය හා නව්‍යකරණයන් වෙත ඇලී සිටින්න.

1