අවුරුදු 30+ කට වැඩි කාලයක් වානේ සම්බන්ධක දාම සෑදීම

ෂැංහයි චිගොන්ග් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කම්පැනි ලිමිටඩ්

(වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාම නිෂ්පාදකයා)

G-2150 බෝල්ට් වර්ගයේ දාම විලංගු

කෙටි විස්තරය:

G-2150 බෝල්ට් වර්ගයේ දම්වැල් විලංගු. තුනී හෙක්ස් හෙඩ් බෝල්ට් - කෝටර් පින් සහිත නට්. කොන්ත්රාත්කරුවන්ට අවශ්ය වන විධිවිධාන හැර ෆෙඩරල් පිරිවිතර RR-C-271F වර්ගයේ IVB, A ශ්‍රේණිය, 3 පන්තියේ කාර්ය සාධන අවශ්යතා සපුරාලයි.


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

G 2150 Bolt type chain shackle

  • කලින්:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන